Skip til hoved indholdet

Eden Alternative

I Assens Kommune er alle kommunale plejehjem registreret som Eden-hjem, og der arbejdes efter Eden-principperne med fokus på at forebygge ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

På de registrerede Eden-hjem arbejdes der med en helhedstænkning, hvor det enkelte menneske og relationerne imellem mennesker kommer i første række.

Hvad er Eden Alternative

Eden-filosofien er udviklet og startet af den amerikanske læge og geriater dr. W.H. Thomas i begyndelsen af 90’erne. Eden Denmark har fordansket filosofien, således den passer til den danske kultur.

Eden Alternative er en filosofi og strategi, som har til formål at ændre kulturen i plejeboligerne, fra ikke kun at være en institution, til også at være et hjem. Et hjem, hvor beboerne kan leve et liv, hvor der opleves ligeværdige relationer og hverdagslivet er tilpasset beboernes ønsker og behov.

Målet er, at de ældste og svageste borgere i samfundet får et godt og meningsfuldt liv lige til det sidste, selv om de bor på plejehjem.

Dyr, børn og planter indgår derfor som en del af hverdagen, ligesom beboernes ret til selv at bestemme er i fokus.

Mange af medarbejdere på plejehjemmene har været på en 3-dages uddannelse for at kunne blive Eden Ambassadører.

At arbejde efter Edens filosofi og principper er en udvikling, der aldrig stopper eller har et endeligt resultat.

Registreringen bliver fornyet hvert år på et årsmøde på det enkelte plejehjem.

Administrationen:

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Telefon: 64 74 75 74

Nyttige links