EDEN Alternative

EDEN Alternative

De kommunale plejeboliger i Assens Kommune anvender principperne fra EDEN Alternative

Mission/vision
De kommunale plejeboliger i Assens kommune arbejder med udgangspunkt i EDEN alternativ, hvor missionen er:

  • at forbedre oplevelsen af velbefindende hos ældre mennesker og de, som drager omsorg for dem. Dette gøres ved at omskabe vore nuværende plejeboliger til levesteder, hvor enhver kan vokse og gro

og visionen er:

  • at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed
    Det betyder du har mulighed for, at deltage i hverdagslivet


Der arbejdes ud fra Eden Alternatives værdisæt og tanker.


Målet er, at alle beboere oplever meningsfuldhed, fællesskab og bevarer deres selvbestemmelsesret. Det er også vigtigt at familie, venner og gæster altid føler sig velkomne og betydningsfulde.

Med afsæt i filosofi en bag Eden Alternative arbejder vi konkret med elimineringen af de tre omsorgsplager - ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed -i beboernes hverdag. Dette gøres ved kærligt samvær, at give beboerne mulighed for at give og modtage omsorg, og give dem mulighed for at tage del i hverdagens gøremål.

Beboere i plejeboliger skal som alle andre have mulighed for at gro og udvikle sig. Vi ser derfor vores plejeboliger som levesteder, hvor beboerne selv har indflydelse og medbestemmelse i en hverdag, hvor der skal være plads til spontanitet,
meningsfulde gøremål og socialt samvær.

Når du er blevet anvist en plejebolig har du måske brug for mere information eller for at tale med personalet. Hvis du ønsker det, kan vi komme på besøg for at afstemme gensidige forventninger til dit ophold. Her vil vi fortælle dig om livet i plejeboligen, hvad du kan forvente af hverdagsaktiviteter, samt svare på alle de spørgsmål, du måtte have.

Telefonnumre til plejeboligerne findes ved at gå ind i menuen under den enkelt plejebolig